Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nio av tio elever nådde målen i alla ämnen

Nio av tio Luleåelever som lämnade årskurs 9 i våras nådde målen i alla ämnen.

- Det känns väldigt bra att alla våra grundskolor ligger över rikssnittet, säger Ingrid Norberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Niorna fick bra betyg i våras.

Niorna fick bra betyg i våras.

Skolverket har nyligen sammanställt statistik för slutbetygen i årskurs 9 läsåret 2013/14. Den visar att 89 procent av eleverna i Luleå nådde målen i alla ämnen, vilket är en kraftig förbättring jämfört med tidigare läsår. I hela Sverige var det drygt 77 procent som nådde alla målen.

Allra högst siffra redovisar Kråkbergsskolan med 98,2 procent, följd av Nya Läroverket. Ingrid Norberg, avgående ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tycker att det är särskilt glädjande att samtliga skolor i kommunen ligger över riksgenomsnittet.

Det genomsnittliga så kallade meritvärdet för alla Luleåelever som lämnade nian i våras var 225,0. Även det är en tydlig förbättring jämfört med tidigare år. Snittet för hela landet låg på 214,8.

Slutbetyg årskurs 9, Luleå och riketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster