Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Seminariet stängs för fortsatt miljöutredning och renovering.
Verksamheten flyttas.

Jag känner en stor besvikelse över att vi måste stänga Seminariet och flytta all verksamhet därifrån säger Mikael Wänstedt,chef för fastighetsavdelningen på Luleå Kommun


Jag känner en stor besvikelse över att vi måste stänga Seminariet och flytta all verksamhet därifrån och att vi inte kunnat genomföra renoveringen på det sätt vi önskat. Det är olyckligt och beklagligt att hela omfattningen av skadorna inte upptäcktes i samband med tidigare utförd miljöinventering, säger Mikael Wänstedt, chef för fastighetsavdelningen på Luleå Kommun efter beslutet om att stänga all verksamhet i Seminariet för fortsatt miljöutredning och renovering.

Orsak

Anledningen till stängningen är att, trots de omfattande renoveringsarbeten som genomförts under sommaren för att åtgärda de skador som lokaliserats tidigare har framkommit ytterligare skador i andra delar av byggnaden, skador som påverkar inomhusmiljön. – Det viktigaste nu är att ta oron på största allvar och värna om hälsan hos personal och elever. Därför flyttar vi verksamheten, säger Kajsa Pösö, chef arbetsmarknadsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen, avdelning fastigheter, jobbar nu med att hitta ersättningslokaler för verksamheten. Samtidig påbörjas arbetet med att grundligt undersöka byggnaderna för lokalisering av vilka skador som finns. Undersökningen kommer att ligga till grund för kommande åtgärdsplan. Under hur lång tid vuxenutbildningens verksamheter kommer att finnas i andra lokaler kan inte bedömas i dagsläget.