Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags för skolstart torsdag 21 augusti

Se information om skolstarten läsåret 2014/2015 för elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.

Minimera
Grundskolan

För samtliga elever inom grundskolan/grundsärskolan börjar läsåret torsdag 21 augusti 2014. Upprop sker vid det klockslag som tidigare meddelats.

Minimera
Luleå Gymnasieskola

Läsåret startar torsdag 21 augusti 2014 enligt nedan.
Skollunch serveras, tider meddelas vid upprop.

Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24

Årskurs 1
Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, inriktning Frisör, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet.
Eleverna och mentorerna träffas i Lärkans aula, kl 11.00

Årskurs 2
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 10.00.

Årskurs 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 9.00.

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingångarna.

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4

Årskurs 1
Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Samling i Lärkans aula, kl 10.00

Årskurs 2 och 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum kl 13.00

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingångarna.

  • Introduktionsprogrammet
    Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Lärkan
Storgatan 3

Årskurs 1
Barn- och fritidsprogrammet och Estetiska programmet.
Upprop sker i Lärkans aula, kl 12.00

Årskurs 2 och 3
Samling i Lärkans aula, kl 9.30

  • Introduktionsprogrammet, inklusive Språkintroduktion
    Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1

Pyramiden
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Nordiskt flygteknikcentrum, NFTC

Årskurs 1
Flyg- och helikopterteknikprogrammet.
Samlas för upphämtning på Loets busstation, kl 9.00

Årskurs 2 och 3
Samlas för upphämtning på Loets busstation, kl 13.00

GYMNASIESÄRSKOLAN

Kvarteret Örnen

Yrkesträning Natur och Miljö
Individuellt program, åk 1 och 2
Verksamhetsträning

Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Fastighet - Park - Trädgård
Fastighet, anläggning, byggnation, åk 1

Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Handels- och administration

Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Matlagning - Lokalvård
Hotell, restaurang, bageri, åk 1 - 2

Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Kvarteret Kungsfågeln

Yrkesträning MaBo
Individuellt program, åk 1 - 2

Samling samtliga elever i klassrum kl 9.00

Minimera
Mer information

Busskort på LLT / LTN

Du som ska gå på gymnasieskolan i Luleå och har mer än 6 km till gymnasiebyn får hämta ett LLT-kort med 2 resor/dag på LLT-info första skolveckan. Har du ett LLT-kort sedan tidigare kommer det att uppdateras. Du behåller kortet hela skoltiden.

OBS! Ändring gällande hämtningsdagar av Länstrafikens busskort!
Åker du med Länstrafiken får du hämta ditt busskort under de två första skolveckorna torsdag 21 augusti, fredag 22 augusti samt måndag, tisdag, onsdag 25-27 augusti kl 10-14.00 på gymnasiebyns bibliotek. Detta kort byts ut varje år.

Du som ska gå på gymnasiet i höst har möjlighet att köpa ett läsårskort som gäller på LLT (gäller även nattrafik).

Så här gör du:

Betala 1700 kr på Luleå kommuns plusgiro 60200-3 Märk betalningen

  • ”busskort”
  • personnummer och namn
  • skola-årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)

Efter c:a 1 vecka kan du hämta ditt kort på LLT-info.

För mer information gällande busskort tel 0920-45 75 21