Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Seminariet stängs för akut renovering

Vid en grundlig miljöutredning av Vuxenutbildningens lokaler i Seminariet på Östermalm har det visat sig att byggnaden är i behov av vissa akuta renoveringar.

Arbetsgivaren har tillsammans med skyddsombud tagit beslut att med stöd
av arbetsmiljölagen flytta verksamheten så snart som möjligt till andra lokaler under pågående renoveringsarbeten.

Kajsa Pösö, chef för arbetsmarknadsförvaltningen:
– Skolledningen har gjort ett gediget arbete i en komplex situation. I och med detta beslut så tar vi vårt arbetsmiljöansvar.

Tekniska förvaltningen, avdelning fastigheter, jobbar nu med att hitta ersättningslokaler för verksamheten. Samtidig pågår arbetet med att planera och åtgärda de fuktskador som konstaterats.

Mikael Wänstedt, chef för fastighetsavdelningen:
– Det är viktigt att ta oron på största allvar och värna om hälsan hos personal och elever. Vi har goda förhoppningar att kunna hitta en bra temporär lösning för verksamheten.