Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barns röster är viktiga i samhällsbyggandet

Barns tankar och idéer om "nya" Köpmantorget överlämnas till Tekniska kontoret den 15 maj. Fem förskolor i centrala stan har under våren arbetat i ett projekt, som resulterat i en utställning. Den visas på Köpmantorget, torsdag 15 maj, kl 16 - 18.

Köpmantorget i centrala Luleå ska göras om med ambitionen att bli en attraktiv mötesplats som människor vill vistas på. Målet är att det ”nya” Köpmantorget ska stå klart i slutet av 2015.

I enlighet med intentionerna i Vision Luleå 2050 ska barns röster göras hörda i samhällsbyggandet. Köpmantorget är en del av barnens närområde, en del av barnens stad.

Fem förskolor i centrala stan, fyrtiotre 5-åringar, har under vårterminen deltagit i ett projektarbete. Resultatet presenteras i en utställning, som kommer att överlämnas till Luleå kommuns tekniska förvaltning.

För mer information kontakta:
Pedagogista/pedagogisk utvecklare, Område Centrala stan,
Ina Mellberg, 072-732 63 73