Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högtidlig ceremoni när Vård- och omsorgscollege i Norrbotten certifierades

Sex av länets kommuner har tillsammans med Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet kvalificerat sig som Vård- och omsorgscollege-region. Idag delade den Nationella Föreningen Vård- och omsorgscollege ut certifikatet vid en ceremoni där representanter från de deltagande kommunerna, Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet närvarade.

Anneli Backman från Nationella Föreningen för Vård- och omsorgscollege överlämnade certifikatet till styrgruppens ordförande Håkan Dahlqvist

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege genomför grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete.

Håkan Dahlvist, personalchef vid Socialförvaltningen i Luleå kommun och ordförande i styrgruppen för Regionala Vård- och omsorgscollege:

– Behovet av personal inom vård och omsorg ökar hela tiden och efterfrågan på välutbildad personal växer. Det är viktigt med en nära koppling mellan utbildare och arbetsliv, både på regional och lokal nivå, då det innebär en garanti för att utbildningarna är aktuella och anpassade till dagens behov.

Regionalt och lokalt perspektiv – en gemensam resurs

Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn, Haparanda och Kalix kommuner utgör tillsammans med Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet en Vård- och omsorgscollege-region. Inom Vård- och omsorgscollege genomförs grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar, på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställd personal. Samverkan sker mellan olika utbildningsformer och olika aktörer. Vård- och omsorgscollege ska ha ett regionalt och lokalt perspektiv och utgöra en gemensam resurs i regionen.

Kontaktpersoner

Håkan Dahlkvist, ordförande i styrgruppen för Regionala Vård- och omsorgscollege, 070 – 509 43 67

Ingrid Backfjärd, processledare i Norrbotten för Regionala Vård- och omsorgscollege, 070 – 697 76 97