Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Teknikens hus - bäst i Sverige

Bästa science center i Skolverkets årliga kvalitetsmätning.

För femte året i rad rankas Teknikens Hus i Luleå högst i den kvalitetsmätning som Skolverket gör av Sveriges science center, inför fördelningen av statsanslaget. Med 37 av 40 möjliga poäng är Teknikens Hus överlägsen vinnare. Science centret i Luleå har tilldelats en poäng mer än förra året, för det sätt det skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap. Teknikens Hus är det enda science centret med högsta poäng i den kategorin.

"Teknikens Hus har sina rötter i regionens näringar och samhällen och vi lägger vikt vid att sätta teknikens och naturvetenskapens fenomen in i sina verkliga sammanhang" säger verksamhetschef Helena Moosberg-Bustnes. ”Jag är glad över att Skolverket ger oss ett så gott betyg på utfört arbete - det betyder att vi tänker och gör rätt!”

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center:

 • Lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
 • Anlägger genusperspektiv
 • Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.
 • Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.
 • Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.
 • Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.
 • Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.
 • Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

  Mer information om Skolverkets anslag till science center:
  http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/organisationer/science-center-1.68607länk till annan webbplats
  Kontakta Helena Moosberg-Bustnes, verksamhetschef  Teknikens Hus, tfn 0920-49 22 26.