Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Handlingsplan för Särbegåvade elever- ett initiativ av Luleå kommun

Handlingsplan för Särbegåvade elever resultatet av ett unikt samarbete initierat av Luleå kommun.

Luleå kommun har initierat ett arbete tillsammans med Umeå, Karlstad, Uppsala, Borås, Sollentuna och Landskrona, samtliga pilotkommuner inom SKL:s matematiksatsning. En arbetsgrupp bildades med uppdraget att stödja kommunerna i det fortsatta arbetet med särbegåvade elever.

Arbetsgruppens uppgift har varit att ta fram ett förslag till gemensam handlingsplan där tydliga insatser föreslås, på skolnivå samt förvaltningsnivå. Utgångspunkt för handlingsplanen är följande tre frågeställningar

  • Hur kan man identifiera särbegåvade elever
  • Hur kan man anpassa undervisningen för dessa elever
  • Ge förslag på lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal.

Särbegåvade elever är en elevgrupp vi har lite kunskap om i skolan, att vara särbegåvad innebär inte med självklarhet att eleven är högpresterande i skolan. Det har förekommit att barn som beter sig stökigt eller rastlöst i klassrum, har tillskrivits felaktiga diagnoser, och som i själva verket skulle kunna vara en särbegåvad elev som upplever liten eller ingen utmaning i undervisningen.
Första steget blir att öka kunskapen i Barn- och utbildningsförvaltningen, hos lärare och ledare på olika nivåer, med målet att även särbegåvade barn och elever ska få rätt stöd för att möjliggöras att utvecklas så långt som möjligt.

Handlingsplan Särbegåvade elever öppnas i nytt fönster