Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trefjärdedelar av regeringens vårbudget går till skolsatsningar

Utbildningsminister Jan Björklund besökte Alviksskolan idag. Bakgrunden till besöket är att utbildningsministern reser runt i landet för att diskutera barns läsutveckling tillsammans med skolpersonal. I anslutning till besöket offentliggjorde han också regeringens vårproposition.  

Utbildningsministern ställde bland annat frågor om hur barnen i Alviksskolan undervisas i läsning

I samband med besöket på Alviksskolan presenterade utbildningsminister Jan Björklund också innehållet i regeringens ekonomiska vårproposition. Flera av de förslag som aviseras innebär betydande resurser till landets kommuner, exempelvis Lågstadielyftet för mindre klasser i lågstadiet och fler matiematiklektioner i högstadiet.

Se Utbildningsdepartementets PM 20140409öppnas i nytt fönster

I samtalet med rektor Peter Nordgren, lärarna Maria Markström-Johansson, Linda Starenhed och Berit Persson betonade Jan Björklund att en av anledningarna till att Sveriges resultat har sjunkit när det gäller läsförståelsen är att undervisningen i lågstadiet inte klarat målen.

Utbildningsministern visade stort intresse för de pedagogiska frågorna

- Missar man i lågstadiet är det svårt att ta igen det längre fram, menade utbildningsministern. Därför har regeringen bland annat att valt satsa på Lågstadielyftet.

Verksamhetschef för grundskolan F6, Louice Stridsman fanns också på plats i Alviksskolan.
- Det är glädjande att se att regeringen satsar på barnen i de lägre åldrarna, tycker Louice. Jag delar helt uppfattningen om vikten av att barnen får en bra start i lågstadiet för att kunna lyckas längre fram i skolan. Satsningen kommer att vara en god hjälp för oss att utveckla kvaliteten i våra skolor, bland annat när det gäller barnens läsutveckling.

Utbildningsministern passade förstås också på att delta i en lektion i årskurs 1, i svenska och läsning. Han läste högt för barnen ur den spännande boken Bettys Spegel och berättade att han brukade läsa för sina barn innan läggdags. På frågan om barnen i årskurs 1 också läste tillsammans med sina föräldrar räckte de flesta upp handen.