Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det går bra för Luleå kommuns elever i matematik

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i rapporten Öppna jämförelser för grundskolan att eleverna i Luleå klarar målen i alla ämnen. I stort sett är resultatet oförändrat från föregående års Öppna jämförelser.

- Även i årets rapport återfinns grundskolorna i Luleå i den övre fjärdedelen av samtliga kommuner när det gäller det sammanvägda resultatet, säger skolchef Karina Pettersson- Hedman. Glädjande att notera är den positiva trenden när det gäller andelen elever i årskurs 9 som klarar målet godkänt i matematik.

Luleå kommun var en av sju pilotkommuner som redan våren 2012 började arbeta med Matematiksatsningen PISA 2015. Tillsammans med den lokala satsningen, Matematikstrategin, har den betydelse för den uppåtgående trenden när det gäller ökningen av andelen elever som klarar målet godkänt i matematik. Eleverna i Luleås kommunala skolor årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 ligger över riksgenomsnittet i matematik.

Läs mer i Pressmeddelande 140408öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser - Grundskola 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster