Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Handels- och administrationsprogrammet certifieras

Certifieringen av Handels- och administrationsprogrammet inom Luleå Gymnasieskola uppmärksammas vid en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm nu på fredag.

Glada elever, lärare och en stolt rektor vid Handels- och administrationsprogrammet

Som en av två skolor i landet uppfyller Handels- och administrationsprogrammet inom Luleå Gymnasieskola samtliga kriterier som Handelns yrkesnämnd kräver. På fredag den 4 april att uppmärksammas de båda certifierade skolorna vid en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm.

Kristina Eklund, rektor för Handels- och administrationsprogrammet, Kv. Hackspetten, Luleå Gymnasieskola:

- Certifieringen är ett kvalitetsbevis för vår utbildning och förstås mycket glädjande. Det visar att vi lyckats bra med vårt långsiktiga arbete, att vi har en konkurrenskraftig utbildning och många duktiga lärare. Framförallt är det roligt att vi kan erbjuda våra elever en utbildning av hög kvalitet.

Stolta och glada elever och lärare firar certifieringen med tårta

Läraren Therese Pella:

- Eleverna får ett intyg som visar att de studerat vid en certifierad handelsutbildning. Med intyget kommer en förteckning som tydliggör vad eleverna lärt sig.

- Certifieringen innebär också att Handels yrkesnämnd ska se över lärarnas kompetensbehov.  Är lärarna helt enkelt ”up to date”? Om inte, ska kompetensutvecklingskurser tas fram av nämnden.

För mer information

Rektor Kristina Eklund, 070 – 544 94 70
Lärare Therese Pella, 070-318 06 36