Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åh vilket ös elden är lös!

Åh vilket ös, elden är lös

Under vecka 12 den 18/3 – 21/3 ordnar Räddningstjänsten i samarbete med Luleå Kulturskola en brand- och olycksfallsutbildning för barn i årskurs 2. Utbildningen ges i form av en teaterföreställning på brandstationen.

I denna musikteaterföreställning får eleverna möta såväl Kulturskolans pedagoger som personal från Räddningstjänsten. Föreställningen lär barnen om brandsäkerhet, hur de kan skydda sig mot olyckor och hur man kan få hjälp i akuta situationer.

Barnen får på ett fantasifullt och lustfyllt sätt kunskap om vad som kan hända med eld och hur man skall agera för att rädda liv när faran är framme.