Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolverkets redovisning visar att skolan i Luleå har hög kvalitet inom matematikområdet

Matematikutvecklare Lena Heikka har sammanställt Skolverkets redovisning av statistik för betyg och nationella prov för läsåret 12/13.

Lena Heikka, matematikutvecklare i Luleå kommun:

- Jag vill sammanfatta det med att skolan i Luleå har hög kvalitet vilket är ett resultat av ert arbete som professionella lärare och ledare i förskola, grundskola, gymnasium och särskola.
Till er alla - var stolta över er arbetsinsats och de fina resultaten!

  • Bland annat konstateras stora resultatförbättringar på nationella provet år 3. Luleå kommuns skolors resultat är bättre än rikssnittet på samtliga delprov även i år och skillnaden att skillnaden ökar pga av förbättrade resultat på våra skolor.
  • Läsåret 12/13 var det premiär för betyg i årskurs 6 och det är bara att konstatera att den kommunala skolan i Luleå har mycket bra måluppfyllelse. 97,3 % av eleverna har nått ämnesbetyget E-A i matematik. För hela riket är motsvarande siffra 93,7 %.
  • Resultat år 9 läsåret 12/13. Nationella prov för läsåret 12/13 (+6,6 % riket) Resultaten fortsätter att ligga över rikssnittet. För läsåret 12/13 har resultaten förbättrats en hel del jämfört med läsåret 11/12. Andelen elever som nådde betygen E till A på nationella provet är 92,2 %, motsvarande siffra för läsåret 11/12 var 83,9 %. En resultatförbättring på hela 8,3 %! Även ur ett riksperspektiv har resultaten nästan förbättras i motsvarande grad, 89,6% för 2013 jämfört med 83% för 2012.

Sammanställd statistik och intressanta länkar finns att ta del av i Information2013, Matematikstrategi 2012 - 2015öppnas i nytt fönster

Matematikutvecklare Lena Heikka, e-post: Lena.heikka@skol.lulea.se
Tel: 0920-45 33 34