Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärplattformen edWise tillgänglig för pedagoger

En avstämning med Tieto har genomförts på förmiddagen, om vidtagna säkerhetsåtgärder i lärplattformen. 

Tieto har säkerställt informationssäkerheten i lärplattformen i dialog med Luleå kommun. Luleå kommun har beslutat om att öppna edWise igen, för pedagoger from kl. 13,00 idag.

Fortsatta säkerhetsuppdateringar kommer att göras av leverantören gällande tillgänglighet för elever och vårdnadshavare. 

Luleå kommun bedömer att beslut om att öppna edWise för elever och vårdnadshavare, tidigast kan komma i början av nästa vecka.

Frågor besvaras av 

  • Lena Ekh, Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen
    072-520 26 41
  • Anders Granström, IT chef Luleå kommun, 070-64 55 374
  • Suzana Johansson, Marknads- och informationschef för Tieto Education,
    070-950 37 37