Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föräldrainformation ikväll kl 19.00 med anledning av branden på Boskataskolan

Idag på förmiddagen utbröt en brand på Boskataskolan. Skolan var utrymd när räddningstjänsten kom dit och inga personer har skadats i branden.

Föräldrarna kallas till ett informationsmöte i skolans matsal i kväll kl 19.00. Ställföreträdande rektor Birgitta Tornberg kommer att finnas på plats tillsammans med bland annat räddningstjänstens insatsledare och representant från serviceenheten.

De delar av skolan som är rökskadade kommer inte att påverka skolans verksamhet i någon större omfattning och undervisningen sker som vanligt. Matsalen kan användas och lokaler för undervisningen finns att tillgå.