Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå topp-tre som Bästa Skolkommun i Sverige

Idag får skolchef Karina Pettersson-Hedman tillsammans med kommunalrådet Yvonne Stålnacke ta mot utmärkelsen vid en ceremoni på Kulturhuset i Stockholm. 2012 placerade sig Luleå kommun på femte plats.

Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. 290 kommuner deltar i rankingen. 2011 placerade sig Luleå kommun på sjätte plats och avancerade 2012 till en femte plats. I år återfinns Luleå kommun på en hedrande tredje plats! I topp återfinns Piteå kommun och tvåa är Vellinge kommun.

Allt om Bästa skolkommun 2013 finns att läsa på Lärarförbundets webblänk till annan webbplats

Skolchef Karina Pettersson-Hedman:

- Det känns riktigt bra att ta hem en pallplats! Vi har under flera år legat bra till. Nu har vi klättrat ytterligare och fortsätter sikta mot toppen. En framgångsfaktor är lärarfokus, vi har många duktiga lärare och det är viktigt att se till att deras kompetens kommer eleverna till gagn.

Fjorton kriterier som grund

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Inom varje kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Kriterierna är

 1. resurser till undervisningen
 2. utbildade lärare
 3. lärartäthet
 4. friska lärare
 5. lärarlöner
 6. kommunen som avtalspart
 7. andel barn i förskola
 8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
 10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
 12. andel elelver som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14. övergång till högskolan