Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pris delades ut på Rutviksskolan

Från vänster rektor Seija Alamäki, pristagaren Karin Heikkilä, generaldirektör Ulf Melin och BUN-ordförande Ingrid Norberg.

Från vänster rektor Seija Alamäki, pristagaren Karin Heikkilä, generaldirektör Ulf Melin och BUN-ordförande Ingrid Norberg.

I veckan har det varit prisutdelning på Rutviksskolan. Karin Heikkilä tog emot eTwinning-priset.

Priset har tilldelats Rutviksskolan för deras nätprojektet "Wonderful legends". I projektet har elever i Rutvik skapat bildmanus tillsammans med två skolor i Tyskland och Irland.

Projektledare Karin Heikkilä fick den 18 april ta emot det svenska eTwinning-priset på 20 000 kronor. Vid ceremonin deltog eleverna i år 4. Priset delades ut av Ulf Melin, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet.

Prispengarna ska användas för att utveckla projektet. Officiell prisutdelning sker i Stockholm i mitten av maj.