Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föräldrar har bedömt sina barns förskolor

Luleå Kommun gör årligen en enkät till föräldrar för att få information om vad de tycker om sina barns förskolor. Årets enkät är nu klar.

Årets Nöjd-Kund enkät är nu klar och sammanställd. Cirka 45 % av barnens föräldrar har besvarat enkäten. Detta är fler än förra året men långt ifrån så många som vi hoppats på. Varje förskolechef har sammanställningen för sina enheter.

Andelen föräldrar som känner sig trygga när barnet är på förskolan är drygt 96 %. Drygt 97 % av barnen trivs på förskolan. Detta är höga siffror men vi strävar efter ännu högre innan vi känner oss tillfreds med resultatet. Andelen föräldrar som är nöjda med den information de får om sitt barns utveckling är dryga 80 %. Återigen en förhållandevis hög siffra men långt ifrån den vi eftersträvar.

Mer information om resultaten på ert barns förskola ges av respektive förskolechef.