Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Webbutvecklare något för dig?

Vuxenutbildningen har beviljats start för en ny Yrkeshögskoleutbildning.

Utbildningen heter Webbutvecklare och förväntad start är hösetn 2013! Håll utkik! Mer info om utbildning och anmälan kommer!