Tvåspråkig förskola

Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. Hösten 2019 öppnas en tvåspråkig förskola där det större delen av dagen talas minioritetsspråk.

Guovtti gielaid ovdaskuvllat rahppojuvvot Lulejus
Kaksikieliset esikoulut aukaistaan Luulajassa
Luulajaan avataan kaksikieliset esikoulut

Vad innebär väsentligt tvåspråkig förskola i Luleå kommun?

Vid väsentligt tvåspråkig förskola kommer personalen att prata minoritetsspråket meänkieli, samiska eller finska större delen av dagen. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov.

Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att bevara språk, kultur och identitet. Det nationella minoritetssrpåket är norm. Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer.

Ska barnet tala språket för att få börja på den tvåspråkiga förskolan?

Barn behöver inte kunna tala samiska, meänkieli eller finska för att få börja här, men barnen kommer få en fantastisk möjlighet att lära sig språket.

Var kommer den tvåspråkiga förskolan att finnas?

Charlottendals förskola i centrala stan kommer vara den förskola vid vilken det öppnar tvåspråkig verksamhet i de tre språken samiska, meänkieli och finska.

Hur ansöker jag till den tvåspråkiga förskolan?

Här ansöker du eller säger upp plats i Luleås kommunala förskolor.

Återställ
Samråd
Återställ
Nyhetsbrev
Återställ
Vision och organisation

Kontakt

Annica Backman, verksamhetschef förskola, annica.backman@skol.lulea.se
Viktoria Björklund, chef Flerspråkscentrum, viktoria.bjorklund@skol.lulea.se
Anne-Mari Angeria, samordnare för förvaltningsområdet Luleå Kommun, anne-mari.angeria@lulea.se