Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Elever i gymnasiet har möjlighet att ansöka om undervisning i ämnet modersmål. Undervisning startar vanligen om det finns minst fem elever som önskar samma språk och om det finns lärare i språket.

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska användas i vardagen i hemmet och eleven ska ha goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch har elever, som tillhör någon av de här nationella minoriteterna, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver ha förkunskaper i form av goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning. Undervisningen startar redan vid endast en sökande elev om det finns lärare i språket.

Luleå är förvaltningskommun för meänkieli, samiska och finska. Under höstterminen 2019 kommer nybörjarkurser hållas i finska och nordsamiska på kvällstid. Inga förkunskaper behövs och kurserna ger inga betyg, men möjlighet till revitalisering för elever som saknar förkunskaper. Vid intresse, kontakta studie- och yrkesvägledare vid din gymnasieskola.

Ansöka om modersmålsundervisning

Kontakta studie- och yrkesvägledaren vid din gymnasieskola för att göra en ansökan om modersmålsundervisning eller anmäla dig till nybörjarkurs i finska eller nordsamiska.