Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Om du är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan och har ett annat modersmål än svenska, finns möjlighet att få modersmålsundervisning.

Du har rätt till modersmålsundervisning om:

  • en eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är ert dagliga umgängesspråk och
  • du som elev har goda kunskaper i språket och
  • du som elev önskar få modersmålsundervisning.

Ansöka om modersmålsundervisning

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt eller ditt barns gymnasieprogram för att göra en ansökan om modersmålsundervisning.