Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolechef/förskoleklassens rektor bevakar att enheten har aktuellt stöd för de flerspråkiga barnen.

För att barnet ska utveckla sina språk är det angeläget att hemmet och personalen aktivt samverkar. Vårdnadshavare är en betydelsefull tillgång i detta arbete.  
Flerspråkig personal och modersmålslärare, när de finns att tillgå, kan vara ett komplement i arbetet. 

Varför behöver vi veta ditt barns modersmål när du ansöker om plats i förskola?

För att förskolan ska kunna planera det språkutvecklande arbetet för ditt barn ska barnets modersmål anges när du ansöker om förskoleplats. Om ditt barn talar/har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) ska detta språk anges som modersmål.

Flerspråkiga barn behöver stöd i att utveckla alla sina språk och känna trygghet i sin flerkulturella identitet. Förskolepersonalen ska i nära samverkan med dig som vårdnadshavare ha ett medvetet språkutvecklande arbetssätt som utgår från varje barns språk, bakgrund och behov.

Vill du veta mer?

Kontakta förskolechef/rektor om du vill veta mer om hur de arbetar med flerspråkighet och modersmålsstöd på aktuell enhet.

Finskt förvaltningsområde

Som finskt förvaltningsområde erbjuder Luleå kommun en tvåspråkig verksamhet på tre förskolor; Snömannen, Udden och Storskiftet. För att ansöka om en plats i en tvåspråkig förskola finns det inga krav på att man talar finska i hemmet utan det är vårdnadshavare som avgör om hen anser sig tillhöra en nationell minoritet. Det finns ytterligare ett flertal förskolor i kommunen med tvåspråkig personal.
Förskolor med finsktalande personal