Metodutvecklare för nationella minoriteter

Nils-Bertil Heikka

Nils-Bertil Heikka har en bakgrund som modersmålslärare och tillhör själv en nationell minoritet.

Nils-Bertil Heikka, metodutvecklare för nationella minoriteter i förskola och förskoleklass, gillar att träffa nya människor, talar fyra språk och brinner för att utveckla de nationella minoriteternas arena.

Hej Nils-Bertil, vad gör du på jobbet?

– Jag stöttar förskolor och förskoleklasser i deras arbete med de nationella minoritetsspråken och deras kultur. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar och minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Mina dagar är väldigt varierande. En dag kan jag sitta på möten, en annan dag är jag ute och besöker förskolor och skolor där jag handleder chefer och pedagoger samt föreläser en del.

Vad är på gång just nu?

– Just nu håller jag på att ta fram kulturväskor som förskolor och skolor kan låna. Väskorna kommer finnas som stöd och inspiration till pedagogerna och innehålla saker som är kopplat till de nationella minoriteternas språk och kultur.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att träffa så många olika människor och att samarbeta med dom. Det är roligt att se den positiva utveckling som sker i Luleå kommun när det gäller nationella minoriteter och att få vara med och påverka den. Jag trivs också väldigt bra med min chef och mina kollegor som alltid är redo att stötta och hjälpa mig!

Vilka är utmaningarna?

– När jag började i april hade det inte funnits någon liknande tjänst i kommunen, vilket gör att jag får utveckla arbetssätt och kontaktvägar allt eftersom. Sen är det en utmaning att få ett likvärdigt arbetssätt för de nationella minoriteternas språk och kultur i alla förskolor och förskoleklasser.

Vad har du för bakgrund?

– Jag arbetade tidigare som modersmålslärare i nordsamiska. Jag har alltid sett läraryrket som viktigt och när jag var yngre fick jag också möjlighet att vikariera en tid på en samisk skola, det stärkte mitt intresse för yrket.

– Sista året som modersmålslärare var jag med och startade ett pilotprojekt för att utveckla en ny modell för flerspråkighet i förskolor och förskoleklasser. Jag tillhör själv en nationell minoritet, har nordsamiska som modersmål och talar även meänkieli och finska. Det tillsammans med mina tidigare erfarenheter blev vägen till mitt nya uppdrag.

Vad gör du på fritiden?

– Jag umgås med min fru och fyra barn så det blir en del aktiviteter med familjen. Sen tränar jag gärna när det finns tid, jag tycker om att åka längdskidor och så spelar jag lite gubb-hockey och innebandy.

 

Text: Caroline Rönnberg