Flerspråkscentrum

Flerspråkcentrum är ett resurscenter och en bemanningsenhet som stöttar skolor och förskolor i Luleå kommun i en likvärdig utbildning av flerspråkiga barn och elever.

Idag har Flerspråkscentrum tre metodutvecklare och 41 modersmålslärare och studiehandledare. Metodutvecklarna handleder Luleå kommuns skolor och förskolor i mottagande, kartläggning och undervisning av nyanlända elever och barn. Modersmålslärarnas och studiehandledarnas arbete bedrivs på skolor och förskolor.

Elever och vårdnadshavare som har frågor om modersmål ska kontakta rektor på sin skola.

Besök Flerspråkscentrum Luleå på Facebooklänk till annan webbplats

Fjärrundervisning

Flerspråkscentrum erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning i en del språk via fjärr. Fjärrundervisningen innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid. I Luleå använder vi i dagsläget ett lättanvänt och kostnadsfritt verktyg, Skype.

Minimera
Kontakt Flerspråkscentrum

Chef Flerspråkscentrum
Viktoria Björklund
070-563 60 92
viktoria.bjorklund@skol.lulea.se

Chef Modersmål
Jonas Edström
0920-45 65 65
jonas.edstrom@skol.lulea.se

Chef Modersmål
Brita Hedalm
0920-45 65 64
brita.hedalm@skol.lulea.se