Flerspråkighet i förskola och förskoleklass

Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. För att barnet ska utveckla sina språk är det angeläget att hemmet och personalen aktivt samverkar.

För att förskolan ska kunna planera det språkutvecklande arbetet för ditt barn ska barnets modersmål anges när du ansöker om förskoleplats.

Modersmålsstöd i nationella minoritetsspråk i förskola

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har ditt barn rätt till modersmålsstöd i förskolan. I första hand via en ordinarie personal på förskolan som kan språket. I andra hand via en modersmålslärare från Resurscentrum en timme per vecka.

För att ditt barn ska få modersmålsstöd måste du ange det nationella minoritetsspråket som modersmål i ansökan till förskola. Ditt barn behöver inte ha kunskaper i språket för att få modersmålsstöd.

Rektor ansvarar för att förskolan under början av hösten gör en språkinventering och anmäler behov av stöd från Resurscentrum om språkkompetensen inte finns bland förskolans ordinarie personal.

Vad gäller i förskoleklass?

Förskoleklassen arbetar språkutvecklande på samma sätt som i förskolan. Därför är det viktigt att du meddelar rektor ditt barns modersmål.

Luleå som förvaltningsområde

Luleå kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska. En del i detta uppdrag är att erbjuda väsentligt tvåspråkig förskoleverksamhet vid Charlottendals förskola i centrala Luleå. Mer om tvåspråkig förskola.

Vill du veta mer?

Kontakta aktuell rektor om du vill veta mer om hur enheten arbetar med flerspråkighet och modersmålsstöd.