Miljöskolan vintertid

Miljöskolan går inte i ide under vintern. Här nedan kan du läsa förslag på aktiviteter som kan genomföras när det är lite svalare ute. Vi berör många ämnen i skolans kursplan.

Under vinterhalvåret (perioden november t o m april) bokas aktiviteter enligt vinterprogrammet där både Vallen och Miljöbussen samverkar. Det innebär att transporten till bokad aktivitet ingår och att de flesta av aktiviteterna arrangeras på Vallen.

Bussen hämtar klassen vid skolans start för dagen. För att utnyttja denna dag maximalt får du räkna med att det blir en något längre skoldag än normalt. Tänk på att ta med matsäck. Det finns möjlighet att använda Kretsloppsskolans kök eller göra upp eld ute och använda murrikka. Kläder efter väder är också viktigt. Inneskor kan vara bra att ta med sig, det är golvkallt på Kretsloppsskolan vintertid.

Förskolor med 5-årsgrupper är också välkommen att boka. Lämpliga aktiviteter för förskolan är programpunkterna 4 (ej Teknikens Hus), 7, 8, 9, 10, 11 och 13

Förtur ges till er som inte har utnyttjat Miljöskolans aktiviteter tidigare. Vi har plats för max 35 personer i bussen.

Vinterprogram

1. Mat och klimat

(Kan endast bokas vid förannonserade tillfällen)

Mat och klimat är en aktivitet som handlar om varför mat och klimat kan höra ihop. Vi åker först till en stormarknad för att göra en marknadsundersökning bland det stora utbud av varor vi bjuds på i dagens samhälle. Vi söker också efter miljömärkningar bland dessa varor. Därefter flyttar vi oss tillbaka i tiden. Då befinner vi oss på Hägnan och året är 1924.
Hur såg samhället ut då med lanthandel och mycket självhushåll. Som avslutning på dagen diskutertar vi hur vi kan sträva efter en hållbar utveckling med att koppla ihop dåtid, nutid och framtid. Mat och klimat riktar sig till årskurs 3-6

2. Energiresan

(Kan endast bokas vid förannonserade tillfällen med Teknikens hus. Utan Teknikens hus kan aktiviteten bokas när som helst)

Energiresan handlar främst om förnyelsebar energi. Ni följer med oss till Boden där vi stannar till vid Vattenfalls kraftstation och Bodens fjärrvärmeverk. Vi åker också förbi Luleås avloppsreningsverk och pratar om biogas och vad den används till där.
Som avslutning på dagen åker vi till Teknikens Hus där ni genomför uppgifter som handlar om energi.
Matsäck äts på Teknikens Hus eller så beställer ni mat i restaurangen. Energiresan riktar sig till årskurs 4-9.

3. Vattenresan

(Kan endast bokas vid förannonserade tillfällen med Teknikens hus. Utan Teknikens hus kan aktiviteten bokas när som helst)

Vattenresan innehåller studiebesök på vattenverket i Gäddvik och Uddebo avloppsreningsverk. Därefter åker vi till Teknikens Hus och jobbar med några uppdrag som handlar om vatten och vattnets kretslopp. Lunch äts på Teknikens Hus. Egen matsäck eller förbeställd mat i restaurangen. Denna aktivitet riktar sig till årskurs 4-9.

4. Avfall, "Återvinningsresan"

Dagen innehåller ett stopp vid en återvinningsgård där vi sorterar förpackningar. En rundtur med studiebesök på Sunderbyns avfallsupplag, renhållningsbolaget på Storheden och återvinningscentralen Kronan.
Den här aktiviteten går också att göra under heldag där Teknikens Hus är del i resan. På Teknikens Hus får vi sedan göra några uppdrag och något litet experiment.
Bokning av "återvinningsresan" med Teknikens Hus är öppen för årskurs 4-9.

Återvinningsresan utan Teknikens Hus går bra att boka för alla åldrar från och med 5 år på förskolan.

5. Alla är olika....utom jag

(Kan endast bokas vid förannonserade tillfällen med Hägnan. Du kan också boka dagen utan Hägnan. Då går den att boka när som helst.)

I samarbete med Hägnan har vi en temadag som handlar om fördomar. Vad är fördomar? Vem har fördomar? Hur kan fördomar se ut och vad kan fördomar leda till? Det här är en del av de frågor som tas upp under dagen. Vi tar också upp vad civilkurage är och även lite om mänskliga rättigheter. Vi från miljöskolan kommer till er klass under förmiddagen och genomför ett par gruppuppgifter och visar en film som vi sedan samtalar om. Ni äter lunch på skolan. Dagen avslutas sedan på Hägnan, ni flyttas tillbaka i tiden och hamnar på 1880-talet. Ni möter moran och hennes piga på en gård. Hur behandlades folk förr i tiden när man hade fördomar och inte försökte lära känna en person?
Med detta tema vänder vi oss till årskurs 5 och 6.

Aktiviteter på Vallens kretsloppsskola

6. Mat

Miljömärkning, förpackningar, närproducerat och transporter. Vad är KRAV, Svanen, Falken och rättvisemärket? Vad händer med förpackningarna? Vad är närproducerat och hur transporteras varorna? Prisjämförelser mellan miljömärkta och icke miljömärkta varor. Hur kan vi påverka? Utifrån dessa frågeställningar planerar klassen för en trerätters middag och genomför inköp av varor. Inköpen gör ni tillsammans med oss på miljöskolan men bekostas av er skola. Matlagning och måltid genomförs på Vallen. Vi delar in oss grupper där miljöskolans personal tar hand om diskussioner kring frågeställningarna medan ni själva står för matlagningen med eleverna i små grupper. Med denna aktivitet riktar vi oss främst till år 5 och 6 som inte har tillgång till eget hemkunskapskök. Antal tillfällen är också begränsade.

7. Djursafari på Vallen

Eleverna går en slinga i skogen och försöker hitta igen ett eller två djur som en mindre grupp elever blivit tilldelad. Vid platsen där gruppen hittar sitt djur ska eleverna stanna upp en liten stund och fundera över några frågor som finns uppsatta vid spaningspunkt. Eleverna ska även hålla utkik efter spår av djur t. ex. gnag- och fotspår eller spillning. Efter genomfört uppdrag samlas vi för en gemensam sammanfattning av vad eleverna har sett och vad de vet om djuren.

8. Växter och vinter

Vi går tillsammans upp mot Storberget eller till någon annan plats och tittar på träd och andra växter för att sedan kunna diskutera och fundera över hur växtlivet förbereder sig för vintern. Några saker vi kan prata om är, vintergröna växter, vinterståndare, subnivala rummet, köldtorka och det skyddande snötäcket, vad innebär det för växter och djur? Vi kan också prata om näringsvävar och kretslopp i naturen. Hur påverkas djur och växtliv av klimatförändringar, t ex. vintrarna blir varmare och snön kommer senare? Hur påverkar vi själva klimatförändringarna? Vad kan vi själva göra för att minska växthuseffekten? 

9.Växter och våren

En liknande aktivitet som nr 8, men vad händer med träd och andra växter om våren när snön smälter och solen värmer? Vi kommer att använda mikroskop för att studera knoppar och andra växtdelar mera i detalj för att se på form, färg och yta.

10. Is, snö och vatten

Vi pratar om is och vatten, syrebrist och övergödning men även om hur vattenlevande djur klarar vintern. Vi mäter vattentemp på olika djup. Vi pratar om farliga vårisar och livräddning med praktiska övningar. Vi använder även våran naturstig där vi mäter snödjup, temperaturer och gör snöprofiler. För att nyttja dagen jobbar vi även med att skapa skulpturer mm i snö och is eller gör andra aktiviteter som anknyter till snö och vinter.

11. Kretslopp, kompostering

Vad kan man kompostera? Hur komposterar man? Vad händer i en kompost? Vi tittar på livet i en kompost med mikroskop. Vi pratar om kretslopp och odlingar.
Om ni tar med ett eller flera stora glaskärl så kan vi göra kretsloppsburkar tillsammans. Vi kan även så frön för er egen odling eller för att spara på Vallen.

12. Allemansrätten

Eleverna får en grundläggande introduktion i betydelsen av allemansrätten. De går en tipsrunda som innehåller frågor som berör aktiviteter de flesta av oss kommer i kontakt med när vi rör oss i skog och mark. Efteråt går vi igenom svaren som sedan mynnar ut i allemansrättens huvudregel.

13. Att lära in mattematik och språk ute. Vi använder skogen som klassrum

Med enkla övningar och med hjälp av material från skogen så tränar eleverna mattematiska begrepp, svenska och kanske även engelska.​

Egna idéer

Om du har egna idéer eller förslag på teman i miljöarbete utanför det här programmet som du skulle vilja genomföra med hjälp av miljöskolan så är vi öppen för ett samarbete. Det kan vara något du redan har påbörjat eller något du har funderat på att starta upp.

Återställ
Kontakt
Återställ
Relaterade länkar