Miljöbussen

Miljöbussen - ett rullande klassrum

Miljöbussen är ett praktiskt komplement till natur- och miljö-undervisningen i Luleås skolor. Målsättningen är att väcka intresse för och öka kunskap om natur- och miljöfrågor.

Användningstid

Under perioden maj till och med oktober används bussen nästan uteslutande för natur- och miljöfortbildning med exkursioner och studiebesök.
Från november till och med april samkörs verksamheten med Kretsloppsskolan. Vilket innebär att det är två pedagoger med under dagen och om man vill besöka Kretsloppsskolan på Vallen så blir det dagsbesök där med bussen.

Utrustning

I Miljöbussen finns det 35 sittplatser, alla med säkerhetsbälte. Det finns även en del utrustning för fältstudier. Det är håvar för småkryp i sjö och å, luppar och mikroskop, faktaböcker och annat arbetsmaterial. Ved, murrika och grillgaller för matlagning finns också i bussen.

Kostnader

Att åka med Miljöbussen är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun.

Aktiviteter

Om du klickar på den här länken om aktiviteter, så kan du se några förslag på vad du och er klass kan göra om ni bokar en dag med Miljöbussen.

Du kan också läsa om fler aktiviteter med Miljöbussen här på sidan Miljöskolan vintertid.

Återställ
Kontakt
Återställ
Relaterade länkar