Miljöbussen

Miljöbussen - ett rullande klassrum

Miljöbussen är ett praktiskt komplement till natur- och miljö-undervisningen i Luleås skolor. Målsättningen är att väcka intresse för och öka kunskap om natur- och miljöfrågor.

Användningstid

Under perioden maj till och med oktober används bussen nästan uteslutande för natur- och miljöfortbildning med exkursioner och studiebesök.
Från november till och med april samkörs verksamheten med Kretsloppsskolan. Vilket innebär att det är två pedagoger med under dagen och om man vill besöka Kretsloppsskolan på Vallen så blir det dagsbesök där med bussen.

Utrustning

I Miljöbussen finns det 35 sittplatser, alla med säkerhetsbälte. Det finns även en del utrustning för fältstudier. Det är håvar för småkryp i sjö och å, luppar och mikroskop, faktaböcker och annat arbetsmaterial. Ved, murrika och grillgaller för matlagning finns också i bussen.

Kostnader

Att åka med Miljöbussen är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun.

Aktiviteter Miljöbussen

Några förslag på aktiviteter som du och din klass kan göra om ni bokar en dag med Miljöbussen. Många ämnen i skolans kursplan berörs när du deltar under en dag.

Fågelskådning

Gammelstadsviken, Mjölkuddstjärn, Ersnäs, Mörön, Alvik mm. Det är en fördel om eleverna är lite förberedda på några av de fåglar som vi kan tänkas få se.

Djursafari på Vallens kretsloppsskola

Eleverna går en slinga i skogen och ska hitta igen djur som är utplacerade på olika platser. Deltagarna uppmanas att se om dom känner igen djuren och om dom vet vad det är för djur. Dom uppmanas också att titta efter spår av riktiga djur som brukar passera igenom vår skog. Efteråt sammanfattar vi upplevelsen och visar några delar från en del av djuren.

Naturäventyr

Vallen, Selet, Bälingeberget eller någon annan naturskön plats som kan erbjuda något utöver det vanliga. Till exempel, varför är Selet och Bälingeberget naturreservat? Spår från istiden, utsikt och mycket mer.

Vad jag finner i sjö och å, vad jag finner vid havsstranden

Hertsöträsket, Vallen, mm. Eleverna får håva efter småkryp i vattnet.

Avfall

Du åker en resa och lär om sopsortering/återvinning. Det blir besök på Sunderbyns avfallsupplag, renhållningen på Storheden och Återvinningsmarknaden på Kronan.

Vattnets kretslopp

Den resan innehåller besök på vattenverket i Gäddvik och Uddebo avloppsreningsverk.

Förnyelsebar energi

Biogas, vattenkraft, brännbara sopor i Boden och vindkraft i Persön t ex.

Att lära in matematik och språk ute. Vi använder skogen som klassrum

Med enkla övningar där vi använder oss av material från skogen tränar eleverna olika matematiska begrepp, svenska och kanske även engelska.

Naturexkursion

Exkursion vid Gammelstadsvikens naturreservat med utgångspunkt från skolmaterialet "Guldkant".​

​Fler aktiviteter

Se även på kretsloppsskolans aktiviter och Miljöskolan vintertid för att hitta andra aktiviteter som ingår i en dag med Miljöbussen.

Vi är även öppen för era egna förslag på aktiviteter som berör något miljöarbete du har startat eller tänker starta i er klass eller i ert arbetslag.

En dag med miljöbussen kan förutom miljöperspektivet (hållbar utveckling) och naturupplevelsen också innehålla lekar där sinnen och samarbete tränas.

Bokning miljöbussen

Här kan du se när det finns lediga dagar

Återställ
Kontakt
Återställ
Relaterade länkar