Bokning

Kontaktuppgifter och andra uppgifter som underlättar för dig när du ska boka Vallens Kretsloppsskola eller Miljöbussen

Bokning Vallens Kretsloppsskola

Bokning av aktiviteter på Vallens kretsloppsskola görs på telefon
0730-46 41 48 och då får du prata med Ingrid "Kicki" Stridfelt

Boendet är gratis för elever tilllhörande Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Elever som inte varit på besök tidigare har företräde.
Dagar som övernattande skolklasser kan välja är, måndag till tisdag och onsdag till torsdag

Vid bokningen, uppge: Kontaktperson, telefon, klass samt antal elever och vuxna. (max 35 st.)
I händelse av betalande bokningar så kan det innebära att vi erbjuder din skola ett annat datum.

Externa aktörer​

Friskolor, privatpersoner och föreningar kan boka och få prisuppgifter av Ingrid Stridfelt. Bokningsbara dagar är Måndag - söndag

Bokning Miljöbussen

Bokning/anmälan görs till Anders Abrahamsson på telefon 070-564 55 88 under hela året. Bokningar kan göras i slutet av terminerna inför nästkommande termin. 

Vid bokningen, uppge: Kontaktperson, telefon, klass samt antal elever och vuxna. (max 35 st.)
Att åka med Miljöbussen är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Bokningsbara dagar är måndag till fredag.

I mån av tillgång kan också ni som tillhör en friskola, boka bussen med tillhörande aktiviteter, men då tillkommer kostnader.

Ansvar

När ni deltar i någon av Miljöskolans aktiviteter på Vallen eller med Miljöbussen, så är det ni vuxna som följer med, som har ansvar för eleverna. Vi på Miljöskolan ansvarar för aktiviteten och den lektionstid som tillhör aktiviteten.

Återställ
Kontakt
Återställ
Relaterade länkar