Miljöskola

Miljöskolan är ett komplement och ett stöd till skolans pedagogiska verksamhet i frågor som handlar om hållbar utveckling och kretslopp i naturen och samhället. Verksamheten vänder sig till allt från förskolan och upp till gymnasiet.

Miljöskola är inte bara ett hus och en plats, det är också ett arbetssätt med idén "att lära in ute".

Du kan hitta stöd i läroplanen när ni deltar i de aktiviteter som Miljöskolan erbjuder.

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter, både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Lgr 11​.

Vallens kretsloppsskola och Miljöbussen ingår i Luleå Miljöskola. Dessa verksamheter är viktiga redskap i det uppdrag om hållbar utveckling som Miljöskolan har.
Verksamheten erbjuds under alla årstider.

Vi erbjuder även kompetensutveckling och handledning för dig som jobbar inom skolan.

Återställ
Kontakt
Återställ
Relaterade länkar