Arbetsgruppen Män i förskolan

Män i förskolan

Luleå kommuns arbetsgrupp Män i förskolan arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna.

Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande.
Vi pedagoger som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen, det är då viktigt att förskolan har en mer jämnställd könsfördelning bland de anställda.
Därför vill vi bli fler män som arbetar i förskolan.

Intresserad av att arbeta inom förskola?
Anmäl dig som vikarie


Vi erbjuder dig som ny manlig medarbetare i förskolan:

 • Regelbundna träffar på dagtid för att stärka arbetsgruppen Män i förskolan
  som består av både barnskötare och förskollärare.
 • Stöd för varandra, utbyta tankar och erfarenheter runt arbetet
 • Mentorer


Grundskolor, och gymnasieskolor samt universitetet erbjuds:

 • Träffar med elever på grundskolan inför deras gymnasieval
 • Träffar med studenter på gymnasiet under deras studier
 • Träffar med studenter på universitetet under deras studier,
  inbjudan till våra träffar med arbetsgruppen samt gemensamma
  aktivititer mellan vår arbetsgrupp och LTU.
 • Träffar med studie- och yrkesvägledare för att tillsammans tänka
  om hur vi kan bryta traditionella yrkesval.

Kontakt

Samordnare för Män i förskolan

Tobias Skogsberg
0920-45 30 00

Urban Eriksson