Utvecklingsarbete i förskola och skola

En bra skola kan bli ännu bättre. Därför pågår ett antal större utvecklingsinsatser i Luleås förskolor och skolor. Läs om några av våra satsningar;

Handlingsplan Särskilt begåvade barn och elever 2016

Teknik och naturvetenskap

Pedagogiska Nätverket

Skoldator (1:1)länk till annan webbplats

Män i förskolan