Övningsförskolor och övningsskolor

I samarbete med Luleå tekniska universitet är Luleå kommuns övningsförskolor/övningsskolor med i ett nationellt projekt som ska förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår i alla lärarutbildningar. Det övergripande målet är att skapa ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildning och övningsförskolorna/skolorna.

Vad innebär det att vara övningsskola?

Det innebär att

  • studenter som går lärarutbildningar på Luleå tekniska universitet genomför sin verksamhetsförlagda utbildning vid utvalda övningsförskolor/övningsskolor i Luleå kommun. 
  • utvalda förskolor och skolor tar på sig ett större utbildningsansvar i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Personal handleder studenterna.

I Luleå kommun är dessa utvalda till övningsförskolor/övningsskolor:

Minimera
Relaterad information