Avan/Unbyn

Under våren 2018 har Luleå kommun och Bodens kommun, tillsammans med konsultföretaget STIMO, tagit fram en rapport som beskriver möjlig samverkan mellan förskola och skola i Avan, Luleå kommun, och Unbyn, Bodens kommun.

Bakgrunden till rapporten/utredningen är att kunna säkerställa förskola och skola i Avan och Unbyn i framtiden utifrån de båda kommunernas befolkningsprognos och den rådande lärarbristen.

Läs hela rapporten: Slutrapport för kompetensförsörjning skola Avan/Unbyn

Medborgardialog

Politikerna i barn- och utbildningsnämnderna i Luleå kommun och Bodens kommun bjöd in till medborgardialog vid två tillfällen, 3 oktober 2018 (för intresserade) och 9 oktober 2018 (för elevråd). Bakgrunden till dialogen var att politiken ville få synpunkter som underlag för ett eventuellt beslut om samverkan.

Inkomna synpunkter om samarbete Avan/Unbyn

Nedan finns de synpunkter som kommit in via det digitala formuläret, via mejl och under dialogen med elevråden.

I några fall har några enstaka respondenter lämnat sina personuppgifter ( i form av namn, kontaktuppgifter) – dessa har vi valt att redigera bort med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR), men i övrigt presenteras resultatet oredigerat.

Synpunkter från formulär - medborgardialogen Luleå kommun 

Synpunkter från formulär - medborgardialogen Boden kommun  

Inkomna synpunkter via mejl

Synpunkter - Elevråd

Frågor om synpunkterna? kontakta Nina Gotthold eller Caroline Rönnberg på tel. 0920-45 30 00.

Hur gick medborgardialogen till?

  • Medborgardialogen den 3 oktober var öppen för alla intresserade av förskola och skola i Avan och Unbyn. Dialogen hölls på Avanskolan i mindre samtalsgrupper där medborgare fick lämna synpunkter till politikerna. 
  • 9 oktober träffade politkerna elevråden från Avanskolan och Unbyskolan.
  • Det fanns även ett digitalt formulär som var öppet 3 oktober - 10 oktober där alla intresserade hade möjlighet att lämna in synpunkter.

Din åsikt är viktig!

Se videoklippet nedan då ordförandena från barn- och utbildningsnämnderna i Luleå och Boden förklarar varför medborgardialog är en viktig del i deras beslut.