Studie- och yrkesvägledning gymnasieskola

Vägledning är en professionell verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

I Luleå Gymnasieskola möter du oss studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig i att se dina egna resurser, samhällets möjligheter och begränsningar så att du kan fatta väl genomtänkta beslut.

Tillsammans med mentor och förälder träffar du din studie- och yrkesvägledare för att upprätta din studieplan under åk 1. Det är ett unikt arbetssätt i Luleå Gymnasieskola som gör det lättare för dig att se dina möjligheter under gymnasietiden och framtida val.

Du kan vända dig till oss med frågor om :

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad

Kontakt

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna i Luleå Gymnasieby


Gäller det friskola?
Kontakta studie- och yrkesvägledare på aktuell skola.