Betyg, behörigheter

Antagningsbestämmelser

Ditt slutbetyg från årskurs 9 är avgörande för intagningen. Dina betyg värderas enligt följande:

A: 20 poäng
B: 17,5 poäng
C: 15 poäng
D: 12,5 poäng
E: 10 poäng
F: 0 poäng

Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du blockbetyg i till exempel samhällsorienterande ämnen eller naturorienternade ämnen, multiplicerar du värdet av betyget med antalet ämnen som ingår i blocket.

Behörighet till nationella program

Allmän högskolebehörighet för ES (estetiska programmet)
Den sökande ska minst vara godkänd i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska/Svenska som andra språk
 • + 9 andra ämnen

Högskoleförberedande för EK, HU samt SA
(ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet)

Den sökande ska minst vara godkänd i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska/Svenska som andra språk
 • SO‐block eller geografi, historia, religion och samhällskunskap (SO/GE, HI, RE, SH)
 • + 5 andra ämnen

Högskoleförberedande för NA och TE (naturvetenskaps- och teknikprogrammet)
Den sökande ska minst vara godkänd i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska/Svenska som andra språk
 • NO‐block eller biologi, fysik, kemi (NO/BI, FY, KE)
 • + 6 andra ämnen

Yrkesförberedande program
Den sökande ska minst vara godkänd i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska/Svenska som andra språk
 • + 5 andra ämnen

Särskilda varianter Högskoleförberedande
Här kan det förekomma andra betygskriterier förutom de som redan är fastställda.