Studieval under utbildning

Under pågående utbildning vid Luleå gymnasieskola gör du som elev val av inriktning samt kurser. Här finns information och länk till studievalet.

Studieval genomförs av dig som är gymnasieelev i årskurs 1 samt 2 inom vissa program. I årskurs 1 gör du val av inriktning samt kurser och i årskurs 2 gör du ytterligare val av kurs. Det är inte samtliga elever som gör detta val, du som elev får information från skolan om du ska genomföra ett studieval.

Studievalet genomför du på webben. Nedan hittar du länken till studievalet samt handledning till hur valet genomförs. Din elevinloggning får du från skolan.

Klicka på länken för att logga in i studievalet.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, (GDPR)

Individuella val

Individuella val är 200 poäng inom programstrukturen på samtliga nationella program.

Enligt Gymnasieförordningen måste gymnasieskolan erbjuda: 

  • Kurs i idrott och hälsa
  • Kurs i estetiska ämnen
  • Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogram

Luleå Gymnasieskola erbjuder individuella val utlagda på 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3.

Vårt utbud kan förändras men Luleå Gymnasieskola erbjuder alltid kurser enligt de riktlinjer gymnasieförordningen ställer samt kurser som ger särskild behörighet till universitets- och högskolestudier. Kurser som ger extra meritpoäng kan också erbjudas.

För detaljerade kursbeskrivningar av individuella val, kontakta studie- och yrkesvägledare.

Sidan uppdaterades den 19 april 2023