Hitta i gymnasiebyn

Kvarter och skolbyggnader i Luleå gymnasieby Bibliotek

Gymnasieskolan finns i fyra kvarter som tillsammans bildar campus Luleå gymnasieby. För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Staren

Staren

I Staren finner du Bibliotek och IT-centrum samt matsalen för dig som går på Hackspetten och Lärkan.

Kontakt

Post-och besöksadress:
Storgtan 4, 972 38 Luleå

 

Hackspetten

I kvarteret Hackspetten finns Ekonomiprogrammet, Introduktionsprogrammet (gymnasiespåret), Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet.

Kontakt

Kvarteret Hackspetten
Post- och besöksadress:
Tullgatan 24, 972 38 Luleå

 

Hälsans hus

I Hälsans hus möter du våra idrottslärare. Här sker all undervisning i idrott.

Kontakt

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

 

Kungsfågeln

I kvarteret Kungsfågeln finns Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, matematik spetsutbildning, Teknikprogrammet, Industriprogrammet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammet (Yrkesintroduktion samt individuellt alternativ). 

Kontakt

Kvarteret Kungsfågeln
Post- och besöksadress:
Repslagargatan 4, 972 39 Luleå

 

Lärkan

I kvarteret Lärkan finns Estetiska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Handelsprogrammet samt Introduktionsprogrammet (Språkintroduktion samt Bron).

Kontakt

Kvarteret Lärkan
Post- och besöksadress:
Storgatan 3, 972 38 Luleå

 

Norra hamnmagasinet

I kvarteret sker undervisning i olika estetiska ämnen.

 

 

Örnen

I kvarteret Örnen finns Barn- och fritidsprogrammet samt Idrottsutbildningar (SA, NA, EK och BF).

Kontakt

Kvarteret Örnen
Post- och besöksadress:
Skeppsbrogatan 1, 972 38 Luleå