Elevhälsa

Elevhälsan vid Luleå gymnasieskola består av kurator/socionom, psykolog, skolsköterska, arbetsterapeut och specialpedagog.
För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00

Återställ
Specialpedagog
Återställ
Kurator/Socionom
Återställ
Skolsköterska
Återställ
Psykolog
Återställ
Arbetsterapeut
Återställ
Klagomål/synpunkter på elevhälsans medicinska insats