Digitala verktyg

Som elev ska du ha bra förutsättningar för att klara din utbildning. Därför erbjuder vi olika digitala verktyg som stöd:

  • En till en skoldator - varje elev får låna en egen skoldator under sin gymnasietid
  • Office 365 - lärplattform för kommunikation och skolarbete, tillgång till kontorsprogram
  • Edwise - plattform för ex. studieplan, närvaro, betyg och omdömen. Vårdnadshavare har också tillgång.
  • Hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis: SpellRigth, StavaRex och Claro Read
  • Learnify - plattform för digitala resurser
  • Digiexam för prov på datorn
  • NE.se utbud av sök- och informationstjänster
  • Många lärare använder digitala läromedel i stället för tradionella böcker. Det varierar såklart beroende på program.