Om oss

Luleå gymnasieskola ska vara en lärmiljö med kunskap och framtidstro i centrum. Vi vill vara en av landets mest framgångsrika skolor. Vi vill alltid förbättra vår kvalitetet.

Du som är elev hos oss ska känna att du når så långt du kan i din kunskapsutveckling - med hjälp av vår personal. Du ska vara väl bemött, både av personal och av skolkamrater. Det ska vara arbetsro i skolan och alla elever ska känna att de är delaktiga och kan påverka sin utbildning. Vi förväntar oss att du tar ansvar för dina studier.

Kort fakta:

  • Luleå gymnasieskola är samlat i ett campusområde (fem kvarter i centrum). Vårt campus kallas för Luleå Gymnasieby.
  • Cirka 90 procent av kommunens gymnasieungdomar väljer oss.
  • Vi har cirka 400 elever från andra kommuner.
  • Vi har drygt 2600 elever
  • Vi har flera certifierade utbildningar, exempelvis: Vård- och omsorgscollage, Teknikcollage, Branschrekommenderad skola inom Bygg- och anläggning, samt Förstaklassig skola inom VVS- och fastighetsprogrammet.
  • Vi erbjuder Lärlingsutbildning på utvalda program
  • Vi har fyra program där elever kan kombinera idrott med studier (BF,EK, NA och SA)

Vår skola i sociala medier
Här finns länkar till sociala medier där vår skola och våra program syns. Gilla oss gärna!

FACEBOOK:
Luleå gymnasieskolalänk till annan webbplats
Estetiska programmet (kulturgymnasiet)länk till annan webbplats
Hotell- och turismprogrammetlänk till annan webbplats
Restaurang- och livsmedelsprogrammetlänk till annan webbplats
Teknikcollege Norrbottenlänk till annan webbplats
Vård- och omsorgscollege Norrbottenlänk till annan webbplats

INSTAGRAM:
Gymnasiebiblioteketlänk till annan webbplats