”Skola hemma" fortsätter

Eleverna följer ordinarie schema via fjärrundervisning. Vanliga regler gäller för närvaro, frånvaroanmälan etc. Efter rektors beslut kan elever i viss utsträckning komma till skolan för att delta i vissa undervisningsmoment, i mindre grupper eller enskilt, utifrån rektors beslut. Elever som har behov av särskilt stöd har också möjlighet att komma till skolan.

För de elever som inte har internetuppkoppling i hemmet eller behöver tillgång till tekniksupport finns Gymnasiebiblioteket öppet.

Gymnasiesärskolans verksamhet pågår som vanligt i skolan.

Ingen skollunch serveras för gymnasieelever.

Kontakt

Vid frågor och funderingar, kontakta din mentor eller rektor.

Vid frågor och funderingar gällande Luleå kommuns förhållningssätt finns samlad information på webben: www.lulea.se/coronalänk till annan webbplats