Skola hemma" (=fjärrundervisning) gäller för Luleå gymnasieskola

Onsdag den 18 mars 2020 förbereder personalen för fjärrundervisning för gymnasieskolans elever. Skolan är då stängd för undervisning. Detta med anledning av regeringens rekommendation av att minska smittspridningen av Covid-19.

För den som behöver hämta något från sitt skåp så finns skolan öppen för att hämta saker under onsdagen.

Eleverna ska göra sitt skolarbete hemifrån med start torsdagen 19 mars. Fjärrundervisningen med dator och Teams ska följa ordinarie schema.

Detaljerad information om hur lektionerna ska ske kommer att finnas i Teams. Vanliga regler gäller för närvaro. Är eleven sjuk ska eleven frånvaroanmälas. Närvaro förs, baserat på vilka elever som kopplar upp sig till mötet, från och med torsdagen.

Gymnasiesärskolans verksamhet pågår tillsvidare som vanligt.

För de elever som inte har internetuppkoppling i hemmet eller behöver tillgång till tekniksupport finns Gymnasiebiblioteket öppet.

För elever som har Åtgärdsprogram eller på annat sätt har behov av särskilt stöd har möjlighet att få stöd vid skolan. Kontakta skolan vid frågor.

Ingen skollunch serveras för Gymnasieelever.

Vid frågor och funderingar

Vid frågor och funderingar gällande utbildningen, kontakta din mentor eller rektor.

Vid frågor och funderingar gällande Luleå kommuns förhållningssätt finns samlad information på webben: www.lulea.se/coronalänk till annan webbplats