Branschrekommenderad skola

Byggnadsindustrins yrkesnämnd har återigen utsett Luleå gymnasieskolas Bygg- och anläggningsprogram till Branschrekommenderad skola.

För att uppfylla kriterierna för branschrekommendation ska skolan motsvara en rad krav som bland annat rör samverkan med branschen, lokaler, utrustning, arbetsplatsförlagt lärande, arbetsmiljö och lärartäthet.

Sammantaget innebär utmärkelsen att skolan bedöms ha goda förutsättningar att ge en grundläggande yrkesutbildning som motsvarar byggbranschens krav.