Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå Gymnasieby satsar på hotell och turism

Branschrådet: fr vänster Helen Sundqvist, Hotell Savoy, Kristina Eklund, rektor, Niclas Jonsson, Scandic Hotell, Eive Stenvall, Quality Hotel, Therese Pella, lärare, utvecklare HT, Marie Wallsten, Kulturens hus och sittande Lena Berg, studie- och yrkesvägledare.

Höstterminen 2017 startar ett nytt yrkesprogram, Hotell- och turismprogrammet. Syftet är att möta upp branschens behov av kompetens inom hotell, konferens och besöksnäring.

Tidigare har programmet funnits i Älvsbyn men kommer nu att ingå i Gymnasiebyns utbud. Utbildningen samorganiseras med Handel- och administrationsprogrammet och kommer att ha nära samarbete med Restaurang- och livsmedelsprogrammet Det kommer vara ett av gymnasiebyns lärlingsutbildningar.

- Det här är ett program som Luleå Gymnasieskola har saknat och det bästa med fyrkantens gymnasiesamverkan är att när vi i Luleå tar över programmet kan fortfarande alla elever i fyrkanten söka, säger Gymnasiechef Eva Lindbäck.

Yrkesprogram och lärlingsutbildningar har ett nära samarbete med branschråden. Där möts kompetens från näringsliv och kommun i syfte att samverka om utbildningens långsiktiga utveckling.

Branschråden är överens om att ett yrkesprogram med en hotell- och konferens inriktning är precis vad länet och branschen behöver.

På Hotell- och turismprogrammet kommer eleverna få en kvalificerad yrkesutbildning samtidigt som de har möjlighet till behörighet för högskolestudier. De högskoleförberedande kurserna kommer vara inlagda från början i kursplanen och eleverna måste aktivt välja bort dom, detta är något som allt fler yrkesprogram väljer att göra för att få fler högskolebehöriga elever, säger Lena Berg, Studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om Hotell- och turismprogrammetlänk till annan webbplats

Vad är en lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildning är en studieväg inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av sin gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser. På skolan läser alla elever på yrkesprogram gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori och på en praktikplats lär sig eleverna yrket. Lärande på arbetsplatsen leds av en handledare i yrkesområde eleven valt. Företagen är insatta i vad eleverna ska lära sig på arbetsplatsen och skolan vet hur arbetsplatserna fungerar och vilka önskemål och krav de har på sin personal.