Individuella val

Individuella val är 200 poäng inom programstrukturen på samtliga nationella program.

Enligt Gymnasieförordningen måste gymnasieskolan erbjuda: 

  • Kurs i idrott och hälsa
  • Kurs i estetiska ämnen
  • Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogram

Luleå Gymnasieskola erbjuder individuella val utlagda på 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3.

Vårt utbud kan förändras men Luleå Gymnasieskola erbjuder alltid kurser enligt de riktlinjer gymnasieförordningen ställer samt kurser som ger särskild behörighet till universitets- och högskolestudier. Kurser som ger extra meritpoäng kan också erbjudas.