Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet. Programmet har sin placering i kvarteret Örnen och Kungsfågeln i gymnasiebyn.

Kontakt

Hotell, restaurang och bageri
Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå 

Rektor
Maria Skoog
0920-45 30 00