Industritekniska programmet (IN)

Industritekniska programmet för dig som vill skaffa dig en yrkesutbildning och börja arbeta direkt efter dina gymnasiestudier. Dina gymnasiestudier gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Vad får du göra på utbildningen?

Under det första året skaffar du dig grundläggande kunskaper. Du bereder, tillverkar och skapar produkter i våra verkstäder. Du läser kurser integrerat och arbetar precis som det vore i en verkstad på något av våra samverkansföretag. I årkurs 2 erbjuds du också sommarjobb på något av våra samverkansföretag.

Du lär dig svarva, fräsa, svetsa, forma och sammanfoga metall, programmera CNC-maskiner och hur man sköter och underhåller produktionsutrustning.

Efter dina gymnasiestudier

Det finns många spännande arbeten att sikta på. Exempelvis underhållsmekaniker, maskinoperatör, montör, svetsare, CNC-operatör eller -programmerare, verktygsmakare.

Vi erbjuder kurser så att du kan erhålla grundläggande behörighet för vidare studier på ex yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Inriktningar

Svetsteknik

Tillsammans med våra samverkansföretag har vi utformat en bred utbildning så att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. En modern teknisk utbildning som passar både tjejer och killar. Vår inriktning heter svetsteknik och du läser olika kurser som ger dig en bred kompetens som efterfrågas i arbetslivet. Under årskurs tre, inför din APL-period väljer du fördjupningskurser utifrån dina önskemål. Du väljer om du vill fördjupa dig inom svets, underhåll eller datorstöd produktion (CNC).

Teknikcollege

Teknikcollege Länk till annan webbplats. är ett koncept där kommuner, skolor och företag samverkar för att öka kvaliteten på tekniska utbildningar. Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt efter studierna eller lägga en god grund för fortsatta studier.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

Engelska 5, 100 poäng
Historia 1a, 50 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1a, 100 poäng
Naturkunskap 1a, 50 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 400 poäng:

Industritekniska processer 1, 100 poäng
Människan i industrin 1, 100 poäng
Produktionskunskap 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Inriktning Svetsteknik 400 poäng:

Produktutveckling 1, 100 poäng
Svets grund, 100 poäng
Kälsvets 1, 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng

Programfördjupning 800 poäng:

Obligatoriska kurser:
Produktionsutrustning 2, 100 poäng
Underhåll hydraulik, 100 poäng
Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
Underhåll avhjälpande 1, 100 poäng
Kälsvets 2, 100 poäng
Materialkunskap 1, 100 poäng

Valbara kurser i programfördjupning
Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
Cad 1/Cam 100 poäng

Underhåll lager, smörjteknik, 100 poäng
Underhåll avhjälpande 2, 100 poäng

Stumsvets 1, 100 poäng
Stumsvets 2, 100 poäng

Utökad programfördjupning
Engelska 6, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Industritekniska programmet är ett program som leder till en yrkesexamen.

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Utbildningen är utformad i samarbete med det lokala näringslivet vilket gör att du blir attraktiv som framtida arbetskraft. Industritekniska programmet är en modern teknisk utbildning som passar både tjejer och killar.

Efter avslutad examen väljer du själv om du vill börja arbeta direkt eller studera vidare på yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa till några extra kurser för att studera på högskola- och universitet.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig använda industriell teknik. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att bygga upp en god hälsa och undvika arbetsskador.

Inriktning

Inriktningskurserna inom programmet ger dig som elev en bred kompetens som gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. Du lär dig olika svetstekniker, plåtbehandling, CNC-programmering, svarvning, skärning, materialteknik, underhållsteknik, produktionstekniker med mera. Vid intresse kan vi erbjuda lärlingsplatser.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningar samverkar med industrin och tekniska företag. utbildningen utvecklas utifrån de kompetenser arbetslivet behöver.Teknikcollege ger dig en attraktiv och verklighetsnära utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare studier. Vi har blivit återcertifierade som Teknikcollege-gymnasium 2015 och känner en stolthet över detta.

Kontakt

Industritekniska programmet
Kvarteret Kungsfågeln
Post- och besöksadress:
Repslagargatan 4, 972 39 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Anna Nilsson

Studie- och yrkesvägledare
Marith Petäjäniemi

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023