Humanistiska programmet

Högskoleförberedande program

Humanistiska programmet (HU) är för dig som vill gå en bred studieförberedande utbildning där du förbereds för högskolestudier inom främst humaniora, samhällsvetenskap och språk.

Vad får du göra på utbildningen?

Vi sätter människans skapande och tänkande i centrum och studerar vårt kulturarv, samtida kultur och språket som kulturbärare. Du bygger en bred bildning om de olika litterära och konstnärliga strömningarna under historien och i dag.

De största ämnena på programmet är svenska, engelska, historia, konst- och kulturhistoria och ett modernt språk. Humanistiska programmet är det program som har mest filosofi på schemat. Andra ämnen som färgar programmet är litteratur och psykologi.

I skolarbetet övar du upp färdigheter som behövs i högre utbildningar. Du övar dig i att läsa långa texter, diskutera om komplicerade sammanhang och att skriva långa utredande texter. Du övar dig i självständigt lärande och lärande i grupp.

Du gör studiebesök på gallerier, museum och historiska platser för att sedan diskutera och analysera sammanhangen. Tillsammans med dina klasskamrater och lärare arbetar du för att möjliggöra studieresor inom Sverige och Europa.

Under utbildningen får du utveckla din språkliga säkerhet i tal och skrift, lära dig förstå och analysera både moderna och historiska texter. Du får lära dig att söka, välja ut och bearbeta information. Du får lära dig grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt.

Efter dina gymnasiestudier

Programmet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar vid högskolan, särskilt inom humaniora, språk och samhällsvetenskap. Du har möjlighet att välja till kurser som ger dig samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

Din bildning inom konst, litteratur, språk och historia blir särskilt användbar i arbetslivet som exempelvis översättare, arkeolog eller kommunikatör.

Film om programmet

Inriktning kultur

På Luleå Gymnasieskola erbjuder vi inriktningen kultur. Du får än mer fördjupa dina kunskaper om allt som människor skapat genom tiderna. Du får i kursen kultur- och idéhistoria en bred orientering om de olika konstnärliga strömningarna genom tiderna, från forntid till nutid.

Inriktning kultur ger dig stora möjligheter att fördjupa dig i historia. Du får studera orsaker till kulturers uppgång och fall. Du får bedöma om dagens historiska filmer innehåller en kärna av sanning. Du får studera hur människan har uttryckt sig genom myter, konst, arkitektur och litteratur genom tiderna. Du får till exempel studera antikens värld, barocken, rokokon och romantiken.

Du får exempelvis undersöka hur diktaturer använder kultur i sin propaganda eller hur budskap sprids i tecknad film. Du får beskriva och reflektera över dina egna kulturupplevelser exempelvis spel eller filmer, dessutom får du ta del av teaterbesök, byggnadsstilar, litteratur och konstutställningar.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b 100 poäng
 • Historia 2b – kultur, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (350 poäng)

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk 200 poäng
 • Människans språk 1, 100 poäng

Inriktning kultur (400 poäng)

 • Filosofi 2, 50 poäng
 • Kultur- och idéhistoria, 100 poäng
 • Samtida kulturuttryck, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Litteratur, 100 poäng

Programfördjupningar (300 poäng)

Exempel:

 • Humanistisk och samhälls specialisering, 100 poäng
 • Retorik, 100 poäng
 • Film och TV-kunskap, 100 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Christina Edin

Post- och besöksadress

Humanistiska programmet
Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24
972 38 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024

Mer om programmet