Humanistiska programmet (HU)

HU för dig som vill gå en bred studieförberedande utbildning där du förbereds för studier på högskolan inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Programmets tyngdpunkt ligger på svenska, moderna språk, språkkunskap, historia, filosofi och psykologi.

Vad får du göra på utbildningen?
du får lära dig förstå människan som en kulturell varelse. Utbildningen sätter människans skapande och tänkande i centrum och handlar om vårt kulturarv, samtida kultur och språket som kulturbärare. Programmet ger dig de största möjligheterna att läsa kurser i moderna språk.

Efter dina gymnasiestudier
Programmet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom humaniora, språk och samhällsvetenskap.

Inriktningar

Kultur

Du får än mer fördjupa dina kunskaper om allt som människor skapat genom tiderna. Du får i kursen kultur- och idéhistoria en bred orientering om de olika konstnärliga strömningarna genom tiderna, från forntid till nutid.

Upptäck världen med Humanistiska programmet!

Minimera
Faktablad och programstruktur
Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information